Euroser Dairy Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp. k.

ul. Geologiczna 20
02-246 Warszawa

tel: +48 22 101-14-46
fax: +48 22 886-61-21

NIP: 522-26-56-471
KRS: 0000536112
Sąd rejonowy m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 75 000,00 zł

Raiffeisen Bank Polska S.A. Ul. Piękna 20 00-549 Warszawa

PLN 07 1750 0009 0000 0000 1070 5568
EUR PL 16 1750 0009 0000 0000 1072 2187
GBP 57 1750 0009 0000 0000 1126 0381

Kod SWIFT: RCBWPLPW

Marc Benning

CEO

email: email: marc@euroser.pl

Kaspars Gailis

Area Manager Baltic States & Ukraine

tel.: +371 293 404 89
email: kaspars@euroser.pl

Miroslava Krizanova

Export Manager for CEE

tel.: +421 915 848 035
email: miroslava.krizanova@euroser.pl